Mobilne Casino

Pokrový turnaj

Casino

Mobilne Kasino Prievidza Casino Poker Herna kabinetpoker.sk poker prievidza Casino Herna Poker Prievidza
Mobilne Casino
 
PRAVIDLÁ

Vnútorné pravidlá klubu

 • Ukázaná karta  = prehraná karta.
 • Zahodená karta (za čiaru) = prehraná karta.
 • Každý hráč  je za svoje karty zodpovedný sám.
 • Hráč nemôže svojvoľne pozrieť na karty  inému hráčovi.
 • Hráč si nesmie z väčšieho žetónu vydávať sám. Jeto výlučné právo krupiera.
 • Ak hráč po požití alkoholických nápojov zjavne nezvláda svoje správanie, bude z hry ihneď vylúčený bez akéhokoľvek nároku vrátenia peňazí.
 • Hráč nesmie svojim správaním (pokrikmi, nadávkami) obťažovať svojich spluhráčov.
 • Hráč sa nesmie neslušne správať voči krupierovi a manažérovi turnaja.
 • Hráč môže dať ALL IN kedy chce.
 • Hráč môže odísť od stolu kedykoľvek, svoj zámer nemusí nikomu oznamovať.
 • Hráč musí dodržiavať etiketu pokru.

Porušenie pravidiel

Za porušenie vnúrovnýchpravidiel hráčov následuje trest, ktorý mu ukladá manažér turnaja alebo krupier.
Stupne trestov:

 1. Upozornenie
 2. Vylúčenie z hry na 10 min. (v každom kole sa vylúčnému hráčovi odoberá zo žetónov BB)
 3. Vylúčenie z hry na 30 min. (v každom kole sa vylúčnému hráčovi odoberá zo žetónov BB)
 4. Vylúčenie z turnaja (žetóny sa rozdelia medzi ostaných hráčov rovnakým dielom)
 5. Vylúčenie z ostatných turnajov
Je prísne zakázané stáť za chrbtom hráčov a rušiť priebeh hry.

 

Pravidlá hry

ALL IN – je to stávka, v ktorej hráč vsadí všetky svoje zostávajúce žetóny
BET – vsadiť
SMALL BLIND - je polovica základnej stávky, ktorú musí raz v jednom kole zaplatiť hráč skôr ako dostane karty/ posúva sa tak ako small blind doľava/ .Zároveň sa takto označuje aj pozícia daného hráča. Hráč small blindu hrá v každom kole ako prvý / okrem kola Pre- Flop round, v ktorom hrá ako predposledný pred Big Blindom/.
BIG BLIND - je základná stávka, ktorú musí raz v jednom kole zaplatiť hráč skôr ako dostane karty/ posúva sa tak ako small blind doľava/ .Zároveň sa označuje aj pozícia daného hráča. Hráčna Big Blinde hrá v každom kole druhý /okrem kola Pre - flop , keď hrá ako posledný.
BOARDS CARDS - alebo Community Cards sú spoločné karty na stole.
Dealer Button- alebo tiež Dealer-sa označuje posledná pozícia v stávkovom kole , resp. hráč na poslednej pozícii.
BUY IN - vo všeobecnosti hovorí o tom, koľko si maximálne môže hráč vziať k danému stolu. V prípade turnajov je to cena zápisného.
CALL - znamená dorovnať poslednú vsadenú stávku.
CHECK - znamená v stávkovom kole nič nerobiť a čakať čo urobia súperi za nami.
CUTTING CARD - deliaca karta
DECK- balíček kariet
FLOP - sa označujú prvé 3 spoločné karty na stole a aj následné stávkové kolo. /Flop round/
FOLD - znamená zložiť karty.
HAND - výraz označuje jednu hru /alebo aj niekedy hráčovu kombináciu kariet.
HOLE CARDS  - niekedy tiež Pocket Cards, karty na ruke
LIMIT  - veľkosť navýšenia je fixne daná
LIMP  - označujúci Pre -Flop call big Blindu
NO LIMIT - veľkosť strávky nie je ničím obmedzená
POT  - označenie pre všetky vsadené peniaze v hre
POT LIMIT  - veľkosť stávky je limitovaná veľkosťou banku
PRE – FLOP ROUND  - prvé kolo stávok, prebieha po rozdaní hole cards
RAISE  - znamená zvýšiť stávku
RIVER CARD  - je posledná piata spoločná karta vyložená na stôl a tiež následné kolo stávok
SHOW DOWN  - je ukázanie kariet v ruke po skončení jednej hry /teda po skončení posledného /. Nasleduje vyhodnotenie víťaza a rozdelenie potu.
TURN  - znamená štvrtú spoločnú kartu na stole a následné kolo stávok /Turn round/.

Hry sa môžu zúčastniť minimálne dvaja a maximálne desiati hráči pri jednom stole.

Hráčsa môže zúčastniť prvej hry ak má dostatočný vklad v žetónoch , ktorý je rovnaký alebo vyšší ako je určená základná výmena /Buy - in/. Tento základ je závislý od úrovne hry. Hráč môže priniesť vklad v platných žetónoch z iných hier alebo môže zameniť priamo pri stole.

Vklad prinesený do každej začatej hry nesmie byť menený po rozdaní prvej karty pridaním, odobratím alebo zakúpením žetónov. Tento vklad musí byť viditeľný a na požiadanie musí byť jeho výška zverejnená ostatným hráčom. Každá ďalšia úprava vkladu môže byť uskutočnená po ukončení jednotlivej hry.

V prípade , že hráč minul všetky žetóny vkladu, výška ďalšej výmeny hotovosti je minimálne polovica základnej výmeny . Ak túto podmienku nemôže splniť, z ďalšej hry vypadá.

Hráč môže ostaťv hre ak mu zostal žetón v hodnote minimálnej stávky /Big Blind/. Ak si praje navýšiť vklad výmenou hotovosti, hodnota zostávajúcich žetónov a zamenenej hotovosti musí spolu dosiahnuť minimálne polovicu základnej výmeny/ Buy-in/.

Cieľom hry je určiť najsilnejšieho hráča, ktorý vyhrá celkovú stávku /pot/. Sila hráča závisí od najvyššej konečnej kombinácie kariet a zároveň od jeho schopnosti “licitovať - navyšovať stávku.

Hráč dostáva skrytou formou dve karty a ďalších päť kariet/ rozdaných podľa určeného postupu v kombinácii s licitovaním/ je spoločných pre všetkých zúčastnených hráčov.

Kombináciou kariet sa rozumie najvyššia úroveň dosiahnutá z výberu piatich kariet pri spojení hráčových dvoch kariet a piatich spoločných kariet.

Kombinácie kariet

Royal Flush
TXT_21_1285259109
Päť kariet nasledujúcich po sebe v rade , s esom na konci v rovnakej farbe a type.
/10 J Q K A/

Straight flush
TXT_21_1285260996
Päť kariet nasledujúcich po sebe v rade v rovnakej farbe a type. /5 6 7 8 9/
Ak má viacero hráčov straight flush , kombinácia s najvyššou kartou vyhráva, eso je v tomto prípade kartou najnižšou.

4 of the kind /Poker/
TXT_21_1285260507
Štyri karty rovnakej hodnoty /A A A A/
Ak má viacero hráčov “4 of the kind” kombinácia s najvyššou kartou vyhráva.

Full House
TXT_21_1285260734
Tri karty rovnakej hodnoty v kombinácii s inými dvoma kartami rovnakej hodnoty
/K K K 10 10/
Ak má viacero hráčov “ Full House” kombinácia s najvyššou kartou v trojkombinácii vyhráva

Flush
TXT_21_1285260579

Päť kariet nenasledujúcich po sebe v rade , v rovnakej farbe a type /Q 8 6 4 3/.
Ak má viacero hráčov “ Flush” , kombinácia s najvyššou kartou vyhráva.

Straight
TXT_21_1285260892

Päť kariet nasledujúcich po sebe v rade, v rôznej farbe a type. /2 3 4 5 6 /
Ak má viacero hráčov “Straight” , kombinácia s najvyššou kartou vyhráva. Eso normálne karta najvyššej hodnoty v pozícii “ A 2 3 4 5” je kartou najnižšou.

3 of the kind
TXT_21_1285260410

Tri karty rovnakej hodnoty. /J J J/
Ak má viacero hráčov “ 3 of the kind” , kombinácia s najvyššou kartou vyhráva.

Two pairs
TXT_21_1285260281
Dve karty rovnakej hodnoty v kombinácii s inými dvoma kartami rovnakej hodnoty.
/10 10 6 6/
Ak má viacero hráčov “ Two pairs” , kombinácia s najvyššou kartou vyhráva.

Pair
TXT_21_1285260174
Dve karty rovnakej hodnoty. / A A/
Ak má viacero hráčov “ Pair” , kombinácia s najvyššou kartou vyhráva.

High card
TXT_21_1285261096
V prípade, že hráčova kombinácia nesplňuje ani jedno z uvedených kritérií, kombinácia s najvyššou kartou vyhráva. V úvahu možno brať maximálne päť kariet. V prípade absolútnej zhody sa výhra delí. V špeciálnom prípade identických kombinácii, farba kariet nehrá rolu, výhra sa delí.

Priebeh hry

Losovanie poradia
Otváracia hra začína vylosovaním poradia hráčov. Krupier premieša karty a každému zúčastnenému hráčovi rozdá odkrytú kartu. V prípade rovnakých kariet, rozhoduje farba v poradí:

1. Spade
2. Heart
3. Club
4. Diamond

Hráč sediaci napravo od začínajúceho hráča je označený špeciálnym žetónom- Dealer Button /DB/. Týmto je označený posledný hráčhry. DB sa na konci každej jednotlivej hry posúva v smere hodinových ručičiek, čím je zabezpečená pravidelná zmena poradia hráčov.

Základná stávka - Small & Big Blind

Prvý hráč naľavo od DB musí vložiť polovičnú stávku Small Blind a po ňom nasledujúci hráč musí vložiť plnú stávku Big Blind podľa limitu stola.

Rozdávanie zakrytých kariet - Hole cards

Krupier stanoveným spôsobom premiešané karty rozdáva postupne tak, aby karty neboli ukázané iným hráčom. Prvú kartu dostane hráč vložiaci Small Blind, ďalšiu dostane hráč vložiaci Big Blind a ďalšie v smere hodinových ručičiek až má každý zúčastnený hráč po dve karty- Hole cards alebo nazývané i Pocket cards.

Poslednú kartu dostane hráč DB. Ak sa počas rozdávania prevráti karta, krupier dokončí rozdávanie obvyklým spôsobom. Prevrátenú kartu vymení za vrchnú kartu z balíčka a pôvodná karta bude použitá ako spálená karta.

Ak sa počas rozdávania prevráti viac ako jedna karta , rozdávanie je neplatné. Počas celého priebehu hry krupier drží balíček v ruke, položiť ho smie iba po ukončení jednotlivej hry rozdaním River card.

Hráči nesmú ukázať karty iným hráčom až po Showdown- priamom ukončení hry. Karty nesmú opustiť priestor stola a musia byť v zornom poli krupiera, aby tento mal kontrolu a prehľad o hráčoch v hre.

Licitovanie- Pre -Flop round

Prvé licitovanie- Pre Flop round. Začína hráč naľavo sediaci od Big Blindu. Hráč ma tri možnosti:

FOLD- odstúpenie z hry odhodením kariet.

CALL- dorovnanie poslednej stávky.

RAISE- navýšenie poslednej stávky podľa druhu hry /Limit, Pot limit, No limit/

Hráč má počas hry trikrát možnosť zvýšenia stávky v každom kole licitovania podľa limitu stola /Bet, Raise, Re- Raise, Cap/

FLOP- rozdanie troch spoločných kariet

Po ukončení prvého licitovania , krupier umiestni všetky stávky- Pot na jedno miesto, spravidla do stredu stola. Po tomto úkone, odloží /spáli/ jednu kartu skrytým spôsobom a vyloží ďalšie tri karty na stôl odkryté- “Flop”.

Spoločné karty Flop využíva každý hráčna vytvorenie čo najlepšej kombinácie kariet. Pokiaľ Flop obsahuje viac kariet ako tri, tak krupier musi premiešať karty/ bez hole cards a spálenej karty/ a rozdať nový flop. Pri rozdávaní je potrebná maximálna koncentrácia, aby rozdávanie nemuselo byť opakované, pripadne opravované.

Licitovanie- Flop round

Druhé licitovanie - Flop round. Začína hráč naľavo sediaci od Big blindu. Hráč má tri možnosti ako pri prvom licitovaní.

V prípade prvej pozície alebo žiadna zmena vkladu nebola vykonaná hráčom pred nim, hráč može postúpiť hru v licitovaní ďalšiemu hráčovi bez akejkoľvek zmeny vkladu zahlásením “Check.”

Turn - rozdanie štvrtej odkrytej karty.

Po rozdaní Flopu a ukončenom licitovaní, krupier umiestni všetky stávky- Pot na jedno miesto, spravidla do stredu stola. Po tomto úkone, odloží spáli jednu kartu skrytým spôsobom a vyloží ïalšiu jednu odkrytú kartu-” Turn”, hneď vedľa Flopu.

Ak krupier omylom rozdal Turn card pred ukončením druhého licitovania, je potrebné túto kartu premiešať s ostatnými a rozdať v správnom čase.

Licitovanie- Turn round.

Tretie licitovanie- Turn round. Začína hráč na ľavo sediaci od Big Blindu. Hráč má rovnaké možnosti ako pri predchádzajúcich licitovaniach.

Minimálne navýšenie stávky je o Big Blind.

RIVER- rozdanie piatej odkrytej karty.

Po rozdaní Turnu a ukončenom licitovaní, krupier umiestni všetky stávky -Pot na jedno miesto, spravidla do stredu stola. Po tomto úkone, odloží/spáli/ jednu kartu skrytým spôsobom a vyloží poslednú kartu- River, hneď vedľa Turnu.

SHOW DOWN- záverečné odkrytie kariet hráčov.

Po rozdaní Riveru a ukončenom licitovaní, krupier umiestni všetky stávky- Pot na jedno miesto, spravidla do stredu stola. Po tomto úkone, krupier osloví ešte aktívnych hráčov aby ukázali ich pôvodné dve karty -HOLE CARDS.

V úvahu možno brať maximálne kombináciu päť kariet:

 1. Dve Hole cards a tri zo spoločných kariet
 2. Jedna Hole card a štyri zo spoločných kariet.
 3. Ani jedna Hole card , všetky spoločné karty- Playing the Board.

Krupier určí najsilnejšieho hráča s najvyššou kombináciou kariet, ktorý vyhráva POT.

V prípade absolútnej identity sa výhra delí- farba kariet nehrá rolu.

Ak sa Pot nedá rozdeliť rovnakým dielom, menšiu čiastku dostane hráč, ktorý začínal licitovanie neskôr.

Predčasné ukončenie.

Hra končí i v prípade, že počas licitovania /v ktorejkoľvek fáze hry/ zostane jediný aktívny hráč, ostatní hráči odložia karty ” Fold”. Hráč v tomto prípade nie je povinný ukázať karty.

ALL IN- všetko v hre

Situácia môže vzniknúť počas licitovania /v ktorejkoľvek fáze hry/ . V tomto prípade hráč zvyšuje stávku o všetok svoj zostávajúci vklad v rámci maximálneho limitu konkrétneho stola, minimálna výška ako výška stávky Small Blind.

V prípade, že ďalší hráči vyrovnajú a zároveň zvýšia All in stávku, vzniká podružná stávka “ Side Pot”.

Side Pot- podružná stávka.

Situácia vznikne ak hráč nie je schopný vyrovnať hlavnú stávku. Do side Potu idú každé ďalšie stávky v určenom poradí licitovania. Miesto určené pre Side Pot je pred hráčmi, ktorí vyhlásili ALL in. Hráč, ktorý použil All in ostáva v hre aj bez ďalších stávok, má však právo vyhrať iba časť stávky, vytvorenej pred Side Pot, pôvodný Pot.

Zostatok- Side Pot vyhráva hráčs najvyššou kombináciou spomedzi hráčov, ktorí ostali v hre vyrovnaním a zvýšením stávky “All in”.

V prvom rade treba rozhodnúť kto vyhral Side pot. Pokiaľ má najvyššiu kombináciu hráč, ktorý nepoužil stávku All in, v tom prípade tento hráč vyhráva zároveň pôvodný Pot /Main Pot/ ako aj “Side Pot”.

Ukončenie jednotlivej hry.

Po vyplatení celkovej výhry krupier pozbiera všetky karty a posunie DB ďalšiemu hráčovi v smere hodinových ručičiek. Dalšia jednotlivá hra začína hore uvedeným spôsobom- “Rozdávanie zakrytých - Hole cards.”


Doplňujúce pravidlá

V prípade, že sa do hry chce pridať nový hráč, musí vložiť stávku “Big Blind”. Taktiež môže počkať až kým príde na neho rad v stávke” Big Blind.

Dôležité je, že si nesmie sadnúť medzi Small Blind a Big Blind, alebo na pozíciu DB.

Hráč, ktorý už hral pri stole, ale vynechal niekoľko kôl a chce sa opäť zapojiť do hry, v tom prípade si nesmie sadnúť pred DB, musí počkať kým ho DB prejde v rade.

Pri zapojení sa do ïalšej hry je hráč povinný vložiť stávku “ Big Blind” aj Small Blind, kde Big Blind je aktívna stávka a Small Blind je Dead Bet stávka, ktorá sa okamžite vloží do Potu. Tento hráč má možnosť počkať na Big Blind a až vtedy sa zapojiť do hry.

Dealer Button DB sa pohybuje tak, že hráč musí postupne vsadiť Big Blind a Small Blind, kým sa DB dostane k nemu. DB sa neposunie na novú pozíciu v prípade , ak hráč, ktorý bol v poslednej hre” Small Blind vystúpi z hry.

Plque a hotovosť sa v hre nemôže použiť, musí byť zamenená za hracie žetóny. Zámena z Potu je neprípustná.

Karty pri Show downe ostávajú pred hráčom.

Neodkryté karty vhodené za čiaru sa považujú za FOLD a nesmú sa vziať späť. Odkryté karty vhodené za čiaru musí krupier porovnať s ostatnými.

Verejným jazykom je angličtina, používajú sa originálne termíny ako Check, Bet. Raise, Re raise, Cap atď.

Hráči si nesmú vymieňať informácie o kartách počas prebiehajúcej hry, ak niektorý hráč ukáže svoje karty inému hráčovi, je povinný ich ukázať všetkým hráčom.

Hráčovi nie je povolené žiadať radu od iného hráča alebo krupiera.

Hráč nemôže byť zastúpený v hre iným hráčom alebo krupierom.

Ak hráč nie je prítomný pri stole, karty sú mu odobrané- Fold a je vylúčený z aktuálnej hry.

Hráč je zodpovedný za svoje karty.

V prípade, že nemá požadovaný počet kariet, túto skutočnosť musí okamžite nahlásiť krupierovi. Ak táto skutočnosť nastane pred prvou licitáciou, krupier ukonči hru- Dead Hand. Ak táto skutočnosť nastane po licitácii, karta/y/ strácajú platnosť. Hráč nemôže vyhrať pot a taktiež stráca svoju stávku.

V prípade Dead Handu krupier pozbiera karty a vráti pôvodné stávky hráčom. Ak hráč nie je prítomný, jeho stávka prechádza do nasledujúcej hry tak, že sa vyplatí v konečnom Pote.

 

Trochu histórie

Existuje mnoho teórii o histórii pokru. Jedna verzia hovorí , že vznikla v oblasti starej Perzie, ďalšia je však pokru veľmi blízka a datuje sa do 15 .st. kedy poker bol známy pod pojmom ,,Pochspiel“.

Avšak najväčší ,, boom“ pokru možno pripísať výhre neznámeho amatérskeho hráča, Chrisa Maneymakera , ktorý na WSOP (World Series of Poker) obsadil 1. Miesto a vyhral 2 ,5 mil. dolárov. Pričom za jeden iternetový turnaj zaplatil 40 dolárov.

Poker nie je len obyčajná kartová hra. Pre mnohých z nás je považovaná za životný štýl, zábavu, či dokonca prácu. Je to pomerne jednoduchá hra, ktorej pravidlá je možné sa naučiť za pár minút, ale nadobudnúť pravé hráčske schopnosti a zvládnuť ju môže trvať i celý život. Poker je hra, v ktorej sa stretáva šťastie a stratégia. Je hrou bystrosti, trpezlivosti a cieľavedomosti , čo je najlepším základom pre o , aby ste sa i Vy stali špičkovými hráčmi, očarení kúzlom slávy a balíkom peňazí.  Jedinečnou variantou pokru je Poker Texas Hold´Em Poker , v súčasnosti kráľ medzi pokrami. Nie nadarmo je tak nazývaný. Je nesmierne dynamický, dráždivý a najobľúbenejší i medzi internetovými hráčmi. Profesionálny hráči tvrdia, že táto hra nie je vecou šťastia, ale skutočných hráčskych schopností .

 
        Rozpis turnajov
 
 
Rozpis turnajov
 
Mobilne Casino
 
krupieri
Mobilne Casino
 
Poker Prievidza Poker Casino Herna kabinetpoker.sk poker prievidza Mobilne Kasino Casino Herna Poker Prievidza